Website đang trong quá trình bảo trì. Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất!
Logo
CHUYỂN ĐẾN VÍ MOMO LIÊN HỆ HỔ TRỢ

CHI TIẾT CÁCH CHƠI

Tài Xỉu 2 là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số cuối Tỉ lệ
777 5 6 7 8 9 x1.95
888 1 2 3 4 x1.95

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


Chẵn Lẻ 2 là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số cuối Tỉ lệ
555 2 4 6 8 x1.95
666 1 3 5 7 9 x1.95

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


Chẵn Lẻ là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số cuối Tỉ lệ
111 2 4 6 8 x2.4
222 1 3 5 7 x2.4

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


TÀI XỈU là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian: 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số cuối Tỉ lệ
333 5 6 7 8 x2.4
444 1 2 3 4 x2.4

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


1 PHẦN 3 là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số cuối Tỉ lệ
21 1 2 3 x2.7
22 4 5 6 x2.7
23 7 8 9 x2.7

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


GẤP 3 là một game tính kết quả bằng
các số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Các số cuối Tỉ lệ
30

02 13 17 19

21 29 35 37

47 49 51 54

57 63 64 74

83 91 95 96
x2.6
30 66 99 x3.6
30

123 234

456 678 789
x4.6

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


XIÊN là một game tính kết quả bằng
1 số cuối của MÃ THỜI GIAN


MÃ THỜI GIAN = 16550383

Thời gian ➔ 16:55:03,83


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190
Mã game Số Tỉ lệ
25 2 4 x2.9
26 5 7 9 x2.9
27 6 8 x2.9
28 1 3 x2.9

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


- XSMB là một game tính kết quả bằng 2 số cuối của MÃ THỜI GIAN. Kết quả được lấy từ XSMB truyền thống thay đổi vào 19h00 hằng ngày.

Cập nhật ngày: 14-11-2023

Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
Làm mới sau 8 s

- Nội dung chuyển: XSXSXS

Mã game Số Tỉ lệ
XSXSXS

48 00 40 42 21

58 95 31 88 48

31 88 21 57 90

86 23 28 88 36

67 77 73

x0
XSXSXS 80 87 20 58 x0
XSXSXS 180 187 120 658 x0

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


TỔNG 3 SỐ là một game tính kết quả bằng
tổng 3 số cuối của MÃ THỜI GIAN
Xem kết quả tại Telegram


Cách chơi: Chuyển tiền vào một trong các tài khoản:

Ví dụ đặt 10k Mã GAME 111

Vậy phải chuyển số tiền 10111

Đặc Cược Nhanh

LƯU Ý: Không cần nhập nội dung chuyển tiền

Số điện thoại Hạn mức cược Số lần
09******99 Click vào nút để sao chép số! 10k2M6/190

- Nội dung chuyển: 33
(nếu đuôi MÃ THỜI GIAN có các số sau)

Mã game Số Tỉ lệ
33 9 19 x3.5
33 8 18 x3
33 7 17 27 x2.25

TIỀN THẮNG = TIỀN CƯỢC x TỈ LỆ


NHẬN THƯỞNG

Yêu cầu nhận thưởng số phải chơi trên 5 lần.!

ĐẶT CƯỢC NHANH

Đặc Cược Nhanh

KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH

LỊCH SỬ THẮNG

16:55:03,83 Số Momo Cược Đặt Kết quả
1326241103345*****10.222đ2THẮNG
1325091503345*****10.222đ2THẮNG
1316406403345*****10.111đ1THẮNG
0805489503760*****13.222đ2THẮNG
0935253203345*****10.111đ1THẮNG
0941140508788*****10.222đ2THẮNG
0926532703567*****10.333đ3THẮNG
0929103603724*****12.111đ1THẮNG
0931435308684*****10.222đ2THẮNG
0847078207779*****20.111đ1THẮNG
0837052807779*****20.111đ1THẮNG
0835131207779*****20.111đ1THẮNG
0833430207779*****20.111đ1THẮNG
0832529307779*****20.222đ2THẮNG
0831238303764*****20.444đ4THẮNG
0828587103764*****20.444đ4THẮNG
0827186107779*****20.222đ2THẮNG
0826476409710*****10.111đ1THẮNG
0825545707779*****20.222đ2THẮNG
0817110409019*****10.111đ1THẮNG
Làm mới sau 8 giây
Copyright 2023 © TAIXIUMOMO.TOP | All rights reserved
Được thành lập vào tháng 12 năm 2022